Our Blog

Podstawy sieci komputerowych w cyberbezpieczeństwie

Podstawy sieci komputerowych w cyberbezpieczeństwie

Sieć komputerowa odnosi się do praktyki łączenia dwóch lub więcej urządzeń komputerowych, tworząc infrastrukturę, w której mogą wymieniać dane, zasoby i oprogramowanie. Jest to podstawowa część cyberbezpieczeństwa i umiejętności informatycznych. W tym rozdziale omówimy pięć aspektów sieci komputerowych, w tym urządzenia sieciowe, typy sieci, protokoły sieciowe, adresy IP i model OSI.

Read More